I måndags gick Region Gävleborg upp i förstärkningsläge. Anledningen är att antalet patienter med covid-19 har ökat snabbt den senaste tiden och att belastningen på sjukvården är mycket hög.

Under de senaste dagarna har regionen haft rekordmånga covidpatienter inneliggande på sjukhus. Just nu vårdas 71 patienter med covid-19 på regionens tre sjukhus, vilket är fler jämfört med hur det såg ut i våras. Nio av patienterna vårdas på IVA, vilket är färre än när läget var som värst i våras.

Läget är särskilt besvärligt vid Hudiksvalls sjukhus.

– Det har varit extremt högt tryck den senaste en och en halv veckan. Vi har väl aldrig haft ett så högt tryck på slutenvården som vi har just nu, både från de vanliga klinikerna och de vanliga patienterna, och så covidvården ovanpå det. Att vi går på knäna är ingen överdrift på något sätt, säger Roger Westerlund, verksamhetschef för internmedicin i Region Gävleborg och ansvarig för covidvården vid Hudiksvalls sjukhus.

Samtidigt är personalsituationen mycket ansträngd.

– Vi har ganska höga sjukfrånvarotal på egentligen alla kliniker och enheter. De sista dagarna har vi tagit beslut om att dra ner på all planerad verksamhet som inte är av akut karaktär. Vi stänger dessutom ner delar av primärvården i Hudiksvallsområdet och fördelar om personal till sjukhuset.

Enligt Region Gävleborgs senaste siffror vårdas 23 patienter inneliggande på Hudiksvalls sjukhus, varav två på IVA. Roger Westerlund uppger att omkring 15 covidpatienter dessutom har skickats till Gävle under de senaste två veckorna.

Från och med i dag, onsdag, ska covidvårdplatserna på Hudiksvalls sjukhus utökas från från 24 till 30.

Hur orolig är du inför de närmaste veckorna?

– Det jag är mest orolig för är att vår personal inte orkar. Det känns som att vi kommer ligga på den här nivån med det här antalet patienter i några veckor framöver. Rent lokal- och utrustningsmässigt fixar vi det, men att få personalen att orka på det sätt de gör nu är den stora oron och utmaningen.

Vad är den stora skillnaden jämfört med i våras?

– Jag skulle säga att det är den totala smittspridningsbilden som är skillnaden. Vi har fler covidpatienter och vi har mer sjuk personal. Sedan har vi dessutom ett vanligt vårdflöde som inte alls stannat av på det sätt som det faktiskt gjorde i våras. Det totala trycket är mycket större nu. Vi är i ett mycket sämre läge nu än i våras.

Även på andra håll i landet rapporteras rekordmånga patienter med covid-19 i sjukhusvården. Ett exempel är Region Skåne där antalet inneliggande patienter fortsätter att öka. I dagsläget rör det sig om 310 patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus, varav 20 på IVA. Det kan jämföras med den högsta toppen i våras då 91 patienter vårdades på sjukhus.

Ett annat exempel är Region Västernorrland som i dag rapporterar en ny högsta notering sedan pandemins start. Totalt vårdas 82 patienter med covid-19 på sjukhus i regionen, varav sju får intensivvård.

Läs också:

Nästan alla IVA-platser upptagna i Stockholm

Snabb ökning av covidpatienter sätter press i Skåne