I samband med att Coronakommissionen i dag lämnade över sitt första delbetänkande meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen planerar flera lagändringar som ska stärka vården på landets äldreboenden.

– Regelverket kring äldreomsorgen är för svagt. Även om det finns exempel på många bra verksamheter så är kvaliteten för ojämn. En mer robust äldreomsorg kräver en robust lagstiftning.

Enligt Lena Hallengren planerar regeringen nu att tillsätta en utredning med två uppdrag. Det första är att utreda en äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen och som reglerar vård och omsorg till äldre. Syftet är att ge verksamheter ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll.

– Det andra är ett uppdrag att stärka den reglerade tillgången till medicinsk kompetens i äldrevården, inklusive tillgång till läkare dygnet runt för äldre i särskilt boende, sa Lena Hallengren.

Direktiven till utredningen bereds på Socialdepartementet och tanken är att de ska presenteras innan jul.