I våras var den genomsnittliga vårdtiden 16 dagar för patienter med covid-19 på IVA. Nu har vårdtiden minskat till 9, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten som Sveriges Radio tagit del av.

Karin Frisell, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, tror att en anledning till att vårdtiderna kortats är att man blivit bättre på att behandla med proppförebyggande mediciner, och att många patienter ofta hunnit få en hög dos kortison innan de hamnar på IVA.

– Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen. De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell, till radion.

Ett annan förklaring till de kortare vårdtiderna är att fler patienter klarar sig med syrgasbehandling.

– Vi lägger färre i respirator, vi vårdar i större utsträckning patienter som har ett stort syrgasbehov i högflödesgrimma. Och respiratorbehandlingen i sig är förenad med risker och förlänger vårdtiden, även om den är livräddande när den väl behövs, säger Magnus Gisslén, professor och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, till radion.