Arbetet med den nationella högspecialiserade vården går vidare, om än lite långsammare på grund av pandemin.

Socialstyrelsen har tidigare bestämt att avancerad kirurgi vid endometrios ska utföras på fem ställen i landet. I våras fattade Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslut om att Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset ska få bedriva den här typen av vård – något som beräknas bli aktuellt för runt 250 kvinnor i landet per år. Falu lasarett, som också ansökt, fick dock nej, eftersom de inte bedömdes ha det som krävs för att bedriva den här vården på nationell nivå.

Nu – när det femte tillståndet utlysts igen – står det alltså klart att ingen mer region vill ta på sig uppdraget. Det innebär att avancerad kirurgi vid endometrios inte kommer att finnas tillgänglig längre norrut än Uppsala.

Matts Olovsson, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi på Akademiska sjukhuset, samt ordförande i sakkunniggruppen, känner dock ingen oro.

– Det är klart att det hade varit bra om vi hade haft någon klinik längre norrut. Men samtidigt kan jag tycka att det viktiga är att de fyra som nu har fått det här uppdraget får till en bra verksamhet och ett väldigt bra samarbete med de kliniker som skickar in patienter.

Enligt Kristina Wikner, enhetschef på Socialstyrelsen, kommer den nationella vården bedrivas på fyra enheter under det första året, eftersom inga fler ansökningar inkommit. Under våren 2022 kommer myndigheten följa upp enheterna och utifrån det ta ställning till om beslutet om antalet enheter ska ändras från fem till fyra – eller om det femte tillståndet ska utlysas på nytt.

Matts Olovsson är övertygad om att de fyra kliniker som nu står redo att sköta den nationella vården kommer att ha kapacitet att ta emot de patienter som finns.

– Blir det färre än tre kliniker kan det bli lite jobbigt för de kliniker som ska bedriva vården. Men tre tror jag inte är något problem och fyra tror jag definitivt inte är något problem volymmässigt.

Vid årsskiftet ska den nationella vården rulla i gång.

– Jag tror alla fyra kliniker är redo. Alla fyra har ju sysslat med avancerad endometrioskirurgi i flera år, så det är inget nytt. Skillnaden blir att volymerna ökar och att man ska ha en annan och bättre kommunikation med de inremitterande, säger Matts Olovsson.

I dag genomförs den här typen av kirurgi – där det i många fall rör sig om mycket svår och tekniskt avancerad kirurgi, väl i nivå med avancerad tumörkirurgi – vid 20 till 30 enheter i landet. I och med centraliseringen kommer kvaliteten att höjas, konstaterar Matts Olovsson.

– Vi är ju bra på väldigt mycket när det gäller endometriospatienter här i landet. Vi är förhållandevis bra på smärtlindring, bra på hormonbehandling, bra på omhändertagande. Men just vad gäller avancerad endometrioskirurgi så har vi kanske inte legat i framkant direkt, även om jag inte tycker att vi har varit dåliga, säger Matts Olovsson och fortsätter:

– Att centralisera de här ändå rätt få fallen för att göra det ännu bättre tycker jag är rätt väg att gå. Det kommer att göra att vi har en bra endometriosvård. Riktigt bra faktiskt.

Nu står det också klart vilka som ansökt om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom en rad andra områden. När det gäller vård vid förvärvad ryggmärgsskada, viss vård inom området fosterterapi och preimplantatorisk genetisk diagnostik kommer Nämnden för nationell högspecialiserad vård fatta beslut redan den 16 december.

Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning samt viss vård vid prolaps och urininkontinens kommer upp för beslut i mars. Det gäller även för viss vård vid moyamoya.

De vill bedriva nationell högspecialiserad vård

Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning:

 • Danderyds sjukhus
 • Akademiska sjukhuset
 • Skånes universitetssjukhus
 • Universitetssjukhuset i Linköping

Vård vid prolaps och urininkontinens:

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Karolinska universitetssjukhuset
 • Skånes universitetssjukhus

Preimplantatorisk genetisk diagnostik:

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Karolinska universitetssjukhuset

Viss vård inom vårdområdet fosterterapi:

Karolinska universitetssjukhuset

Vård vid moyamoya sjukdom och syndrom:

 • Skånes universitetssjukhus
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Akademiska sjukhuset
 • Karolinska universitetssjukhuset

Vård vid förvärvad ryggmärgsskada:

 • Akademiska sjukhuset
 • Universitetssjukhuset i Linköping
 • Norrlands universitetssjukhus
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Skånes universitetssjukhus
 • Karolinska universitetssjukhuset

Av dem vill följande bedriva vård för undergruppen »barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada«:

 • Akademiska sjukhuset
 • Universitetssjukhuset i Linköping
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Karolinska universitetssjukhuset

Följande vill bedriva vård för undergruppen »funktionellt mycket höga skador med kvarstående behov av andningsstöd/ventilator«:

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Skånes universitetssjukhus
 • Karolinska universitetssjukhuset