Regionen begärde i går på dagen att krislägesavtalet skulle aktiveras för personal inom intensivvården. Bland annat uppgavs att det »snabbt ökande vårdbehovet kräver ytterligare åtgärder för att säkerställa att sjukvården även i fortsättningen kan klara sitt uppdrag att ta emot såväl covid-19 patienter som andra svårt sjuka vårdsökande«.

På kvällen kom svaret. Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, meddelade att de beslutat att aktivera krislägesavtalet i regionen.

– Region Skåne har uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet för att säkra bemanningen. Vi hörsammar regionens begäran och har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Skåne, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR och i Sobonas föreningsstyrelse, till SKR:s webbplats.

Krislägesavtalet aktiverades den 23 december i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg.

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor vid en krissituation. SKR konstaterar bland annat att »Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.« Den ordinarie arbetstiden kan i genomsnitt uppgå till 48 timmar per vecka räknat på en fyraveckorsperiod.