Jönköpings läns läkarförening har skickat ett brev till högsta ledningen i Region Jönköpings län och bett dem pausa det pågående införandet av nya datasystem, enligt Sveriges Radio P4 Jönköping.

»Förtroendet är förbrukat« lyder rubriken på brevet. Läkarna är kritiska till att IT-bytena görs mitt under pandemin och varnar för patientsäkerhetsrisker. De menar att personalen riskerar att drabbas av sjukdom i och med den extra stress som införandet av ett nytt system kan innebära.

– Vi vill pausa alla förändringar som inte har med pandemin att göra. Vi måste fokusera på den. Vi kan inte fokusera på något annat nytt, säger distriktsläkaren Madelene Ljungars till lokalradion.

Hon fortsätter:

– Det stora problemet är att vården är fullt upptagen att hantera en pågående pandemi som orsakar jättemycket nya rutiner som vi måste acceptera och förhålla oss till.

Läkarföreningen hoppas på en dialog med regionledningen.

– Vi har försökt trycka på att vi inte vill ha de här förändringarna, ändå har man infört dem, säger Madelene Ljungars.

Jane Ydman, regiondirektör i Jönköping, uppger till lokalradion att hon ska gå igenom synpunkterna och har för avsikt att bjuda in läkarna så att de kan framföra sina synpunkter.

Flera läkare i Jönköping har under hösten vittnat om stora problem sedan införandet av det nya IT-systemet Cosmic Bos påbörjades i början av oktober. Jönköpings-Posten har skrivit en rad artiklar om det kritiserade skiftet. Där beskrivs en övergång präglad av kaos, potentiella patientsäkerhetsrisker och krångel.

– Risken är att man fattar fel behandlingsbeslut på grund av information som inte är tillräckligt synlig och tydlig och som man inte kan lita på som det är just nu, sa till exempel Peter Nordlund, överläkare på OP/IVA vid Ryhovs sjukhus, till Jönköpings-Posten i oktober.

Många läkare har lämnat in synpunkter om brister och risker. Ett problem som har vållat stor irritation är att prov ligger kvar som ovidimerade i systemet, trots att de har blivit vidimerade.

Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Jönköping, Mats Bojestig, har beskrivit det som »uppenbart att regionens systembyte har medfört en del inkörningsproblem«. Men han står ändå fast vid att det var rätt att göra skiftet under hösten, trots pandemin.

– Vi har planerat det här i flera år, vi har bromsat för att få med olika funktioner och säkrat att det verkligen är färdigt. Vi behöver komma i gång med det här bytet, säger han till Jönköpings-Posten och tillägger att ytterligare nio regioner har beslutat sig för att köpa in Cosmic.

En av dem är grannregionen Östergötland. Men där har man enligt Jönköpings-Posten valt att göra en förstudie för att därefter avgöra när man ska gå in i det nya IT-systemet.