– En region rapporterar allvarlig påverkan på flera områden. Tolv regioner rapporterar en betydande påverkan. Men ingen rapporterar en kritisk påverkan inom de områden vi följer, sa Iréne Nilsson-Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, på torsdagens myndighetsgemensamma pressträff.

Antalet IVA-fall och antalet avlidna fortsätter att öka, samtidigt som det finns ett stort antal personer som bär på smittan i landet. Under förra veckan provtogs 261 229 personer, bland dem var 14 procent positiva. Det är dock stora skillnader i olika åldersgrupper och olika delar av landet.

58 nya dödsfall har hittills rapporterats in i Sverige torsdagen den 10 december. Totalt har 7 354 personer nu dött efter att ha smittats av covid-19 i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Det är en mycket allvarlig situation, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

260 personer får just nu intensivvård på grund av covid-19. Det är 49 procent av det totala antalet patienter som i dagsläget får intensivvård. Det finns en ledig kapacitet på 22 procent inom intensivvården, men Socialstyrelsen bedömer även att det »finns ett utrymme« att utöka kapaciteten.

Region Stockholm har bett om hjälp med IVA-personal i form av en hemställan till Socialstyrelsen. På en fråga om vad som sker med regionens hemställan svarade Iréne Nilsson-Carlsson:

– Vi har upparbetade rutiner med kontakter med regionerna. Vi hanterar det i de etablerade processerna. I detalj kan jag inte gå in på mer än så här.

Läkemedelsverket var också på plats på torsdagens pressträff. Veronica Arthurson, enhetschef, Läkemedelsverket uppgav att myndigheten kommer att ha en bra bild över hur vaccinerna fungerar. Fyra vaccinkandidater granskas just nu av europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

– Vi kommer vid ett eventuellt godkännande av covid-19-vaccinerna ha en god uppfattning om hur effektivt de skyddar mot covid-19 för vuxna och äldre. Vi kommer även känna till vanliga och mindre vanliga biverkningar som inträffar relativt snabbt.

Läkemedelsverket har även ansvar att följa upp vaccinerna när de väl har godkänts och börjat användas.

– Syftet är bland annat att tidigt upptäcka ovanliga biverkningar och även att följa skyddseffekt och immunitet över tid, sa Veronica Arthurson.