– Personalen har gjort fantastiska insatser för våra patienter men också för varandra som arbetskamrater. När pandemin är tillbakapressad så vill jag att de ska få lite extra ledigt, det är de och deras närstående värda, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Sjukhuset framhåller att det är det sjukhus i landet »som vårdat flest patienter med covid-19 och sjukhuset har varit hårt belastat under såväl våren som hösten och vinterns andra våg«.

Nyligen berättade Region Gävleborg att medarbetarna inom hälso- och sjukvården får ett engångsbelopp på 10 000 kronor som kompensation för arbetet under pandemin.

– Engångsbeloppet är en kompensation för en svår tid som varit, sade Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande för Region Gävleborgs personalutskott, i ett pressmeddelande.