När utredaren Anna Nergårdh i våras lämnade sitt huvudbetänkande om god och nära vård föreslog hon att dagens system med läkare och fysioterapeuter på nationella taxan ska försvinna.

Hur framtiden blir för taxeläkarna är alltså oklart. Men nu har i alla fall Läkarförbundet och Fysioterapeuterna kommit överens med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om att ersättningen ska höjas med 2,3 procent 2021. Det finns också möjlighet till förlängning över 2022.

− Det är välkommet att parterna nu är överens om ersättningarna enligt nationella taxan och det är ett steg framåt att parterna för samtal om hur framtiden ska se ut för de verksamheter som omfattas av överenskommelsen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.

I det partsgemensamma pressmeddelandet står att de fackliga organisationerna och SKR delvis har olika ståndpunkter om hur systemet ska förändras. Men att man är ense om att de vårdgivare som i dag verkar enligt den nationella taxan i framtiden bör ingå som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet.

– Läkarförbundet kommer i dessa samtal att slå vakt om en utveckling av den nationella taxan som värnar de små privat drivna verksamheterna, vilka kännetecknas av en god kontinuitet för patienterna, säger Sofia Rydgren Stale.