Socialstyrelsen har bestämt att nationell vård vid förvärvade ryggmärgsskador ska bedrivas på fyra ställen i landet. Under onsdagen skulle de sex regioner som ansökt att få bedriva vården ha fått besked om vilka som får grönt ljus. Men enligt Socialstyrelsens nämnd för nationell högspecialiserad vård har konsekvenserna för de regioner som får, respektive inte får, tillstånd utretts tillräckligt.

Därför återförvisar de ärendet till beredningsgruppen.

Tanken är att två vardera av de fyra regioner som fått tillstånd att bedriva vård även ska bedriva vård för undergrupperna barn och unga respektive funktionellt mycket höga skador. Fyra av regionerna vill bedriva vård för barn och unga och tre för patienter med funktionellt mycket höga skador.

När det gäller två andra vårdområden satte nämnden dock ned foten. Karolinska universitetssjukhuset fick klartecken att bedriva både fosterterapi och preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) som nationellt högspecialiserad vård.

Även Sahlgrenska universitetssjukhuset får tillstånd att bedriva PGD.

De vill bedriva nationell vård vid förvärvad ryggmärgsskada

 • Akademiska sjukhuset
 • Universitetssjukhuset i Linköping
 • Norrlands universitetssjukhus
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Skånes universitetssjukhus
 • Karolinska universitetssjukhuset

Av dem vill följande bedriva vård för undergruppen »barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada«:

 • Akademiska sjukhuset
 • Universitetssjukhuset i Linköping
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Karolinska universitetssjukhuset

Följande vill bedriva vård för undergruppen »funktionellt mycket höga skador med kvarstående behov av andningsstöd/ventilator«:

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Skånes universitetssjukhus
 • Karolinska universitetssjukhuset