Beskedet om krislägesavtalet kom på kvällen, onsdagen den 23 december. I ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och regioner, SKR, berättas att SKR och Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har beslutat att aktivera krislägesavtalet. Som en bakgrund uppges att de tre regionerna har en stor spridning av covid-19 och »ett stadigt ökande antal patienter i behov av sjukhusvård och intensivvård«. Vidare konstateras att det »akuta krisläget påverkar allvarligt regionernas möjligheter att säkra bemanningen och därmed klara vården«.

– Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg har alla gjort allt som rimligen kan krävas för att säkra bemanningen och uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. Vi väljer därför, i enlighet med regionernas begäran, att aktivera krislägesavtalet i dessa tre regioner, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR och i Sobonas föreningsstyrelse, i pressmeddelandet.

– Jag är stolt över mina kollegor som står i första ledet och vårdar de svårast sjuka. Det har varit en tuff period länge nu. Krislägesavtalet är en exceptionell åtgärd och det är viktigt att arbetsgivaren gör vad de kan för att säkerställa vila och återhämtning, säger Sofia Rydgren Stale, i ett pressmeddelande från Läkarförbundet.

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor vid en krissituation. SKR konstaterar bland annat att »Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.« Den ordinarie arbetstiden kan i genomsnitt uppgå till 48 timmar per vecka räknat på en fyraveckorsperiod.