Krys vårdcentral i Gallerian i Stockholm. Foto: Jesper Cederberg

Krys vårdcentral i Gallerian i centrala Stockholm, en av tre som öppnat under hösten och vintern i Stockholm, ser kanske mer ut som ett modernt kontor – än en traditionell vårdcentral.

Johan Flodin, läkare samt produktchef och biträdande verksamhetschef i Gallerian, beskriver mottagningsrummen som »agnostiska«. Läkarna har inget specifikt rum utan tar med sig den utrustning som behövs för besöket. När de inte har patienter sitter de för det mesta i ett öppet kontorslandskap.

– Där kan man utbyta erfarenheter, något yngre kollegor uppskattar mycket. Men också över personalgränserna: en läkare och sjuksköterska kan diskutera en gemensam patient, säger Johan Flodin.

Vårdcentralen har 16 läkare som arbetar regelbundet där; hälften fast och hälften på timbasis för att möta ett behov som varierar över veckorna och året. Dagtid och helger arbetar fem till åtta läkare samtidigt, och på kvällarna något färre. Omkring 80 procent av arbetstiden går till fysiska besök. Resten är digitala, främst läkarens egna patienter och därefter andra från Stockholm eller Sverige.

Kontinuitet är något som både sjukvårdspolitiker och Läkarförbundet talat mycket om de senaste åren. I samband med en stundande primärvårdsreform vill förbundet också se listningstak och listning mot en fast namngiven läkare.

Kry uppger att alla patienter som är listade vid vårdcentralerna ska kunna få träffa en namngiven husläkare om de vill. Men det är bara en mindre del av patienterna som valt det – de flesta ska ha valt att träffa olika läkare för att snabbare kunna få en tid.

Johan Flodin, läkare samt produktchef och biträdande verksamhetschef i Gallerian. Foto: Jesper Cederberg

– Man ska absolut kunna erbjuda en namngiven, fast läkarkontakt. Det skapar ju en ömsesidighet mellan patient och kliniker. Men man får inte stirra sig blind på att alla besök som patienten gör i vårdapparaten på primärvårdsnivå måste ske till den namngivna läkaren, säger Johan Flodin och fortsätter:

– För de fall det går lika bra att gå till nån annan, ska vi informera patienten om att vi kanske rekommenderar det.

Kry poängterar dock att vårdcentralen bara varit öppen några månader och att de fasta kontakterna förväntas bli fler när andelen återbesök växer.

Under hösten listades många patienter på vårdcentralen i Gallerian. För många, tyckte somliga som menade att patienter vilseletts att lista sig hos Krys fysiska vårdcentral, när de sökt hjälp digitalt. Bland kritikerna fanns Distriktsläkarföreningens ordförande i Stockholm, Ylva Sandström, som kallade det »fullistning«.

Kry ändrade informationen i sin app. Och kort därefter förtydligade Region Stockholm riktlinjerna för hur information om listning ska förmedlas till patienterna.

– Vi har inget intresse av att lista en patient utan deras vetskap. Vi vill ju bedriva, och tror att vi bedriver, en vård som patienten aktivt väljer att använda sig av och att därmed även listning ska vara ett aktivt val. Jag tycker det är bra att det lyfts att det varit otydligt i vissa lägen, och den kritiken har vi tagit till oss av och ändrat en del av de sakerna.

Tidigare i karriären har Johan Flodin själv varit med och startat en »vanlig« fysisk vårdcentral. Han vet att det kan ta lång tid att arbeta upp en lista med patienter. Kry i Gallerian fick 10 000 på två månader, vilket kanske inte är en ovanlig siffra i Stockholm för de som funnits några år.

Personalens kontor. Foto: Jesper Cederberg

– Vi har funnits här digitalt i fem år och haft hundratusentals möten i Stockholm. Så när vi öppnar dörren till en fysisk vårdcentral är det inget okänt namn. Det fanns en helt annan medvetenhet om oss än om en helt okänd aktör öppnat en vårdcentral.

Men många av de listade har ändå sökt digitalt…

– Så är det ju. I appen har vi informerat om att vi öppnat en fysisk vårdcentral och erbjudit listning. Och det var en del som valde att nappa på det. Merparten av de som söker oss i Stockholm gör det inte för fysisk vård än, det är digitalt i första hand.

I november hade Kry i Gallerian omkring 15 700 listade patienter. Men bara 4 500 besök hade gjorts av dessa, plus ytterligare 1 000 besök av olistade patienter. Kry har kritiserats för att mest ta yngre och enklare patientfall. Och omkring 70 procent av patienterna är under 39 år, men Kry förväntar sig att medelåldern ska gå upp över tid i takt med att återbesöken utgör en större del. Cirka 60 procent kommer från Stockholms stad, medan ungefär 40 procent kommer från andra håll i länet. De mest behandlade fysiska symtomen rör smärta, rörelseapparatens sjukdomar, sår och infektioner, hjärt–kärlsjukdom, samt sjukdom i buk och matsmältningsorgan.

Kry har, liksom flera av sina konkurrenter bland nätläkarna, satsat alltmer på fysisk vård. Den första egenstartade vårdcentralen kom för två år sedan i Lund. Sedan har det startats en i Malmö och en i Nyköping.

»Digibås« där patienter ska kunna använda Krys app ostört. Foto: Jesper Cederberg

I somras köpte Kry sjukvårdsföretaget Helsa och fick därigenom ytterligare 15 vårdcentraler i Götaland och Svealand. I september invigdes dessutom två vårdcentraler byggda från grunden i Stockholm, varav den ena i Gallerian och den andra på Sibyllegatan, vilka följdes av en i Sickla i november.

Företaget undersöker också möjligheterna att öppna fler vårdcentraler nästa år, bland annat i Stockholm och Skåne. Därtill kan Johan Flodin tänka sig sjuksköterskeledda mottagningar i framtiden, lite likt de så kallade samhällsrummen i Västerbotten eller Min Doktors kliniker.

– Vi kommer absolut vilja bygga nya vårdcentraler i flera regioner. Och vi kommer vilja integrera Helsa i vår Kry-upplevelse och koppla ihop appen med Helsa-enheterna på sikt. Men man måste ha respekt för att det är ett ganska utmanande projekt. Det är en sak att bygga en lite annorlunda vårdcentral från grunden, en annan att ändra en befintlig vårdcentral. Det får man ta i små steg.

Han fortsätter:

– Hur mycket vi än digitaliserar, har smarta flöden och använder medicintekniska produkter, kommer vi aldrig ifrån att man i en hel del fall behöver träffas i ett fysiskt rum.