Läkaren som riskerade åtal arbetar som chef på ett sjukhus. Det var efter att den sjukskrivna medarbetaren varit på en vårdcentral för att lämna prov för covid-19 som chefen ska ha loggat in och läst den anställdas patientjournal.

Chefen kontaktade själv den underställda medarbetaren och informerade om att hon hade läst patientjournalen från vårdcentralen, där en annan läkare var ansvarig för bedömning och provtagning.

Medarbetaren anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Enligt anmälan och utdrag som gjorts från logglistor har chefen olovligen varit inne i patientjournalen 11 gånger.

Mot bakgrund av vad som framkommit av utredningen ansåg Ivo att läkaren skäligen kan misstänkas för dataintrång, ett brott som kan ge fängelse. Ivo anmälde därför läkaren till åtal.

Nu har åklagaren dock beslutat att lägga ner förundersökningen. Enligt beslutet går det inte att bevisa att den misstänkte haft det uppsåt som krävs för att agerandet ska vara brottsligt.