Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) handlar det om två dagar i oktober då läkaren vid Sahlgrenska universitetssjukhuset gått till jobbet trots symtom som skulle kunna vara förenliga med covid-19.

Bakom anmälan står läkarens chef som skriver att medarbetare bad läkaren att gå hem. Läkaren ska då ha uppgett att hon hade antikroppar mot covid-19. Detta »invaggade personal och patienter i en falsk säkerhet då hon inte testat sig för vare sig för antikroppar eller covid-19 vid något tillfälle«, står det i anmälan.

Läkaren ska också ha bett om att bli provtagen för covid-19 vid två tillfällen, och borde enligt anmälan därför haft misstanke om att hon var smittad.

Trots detta åkte läkaren till sin arbetsplats och »deltog i team samt planerade att delta i medarbetarsamtal«, står det i anmälan.

Av anmälan framgår också att 13 personer på enheten senare blev sjuka i covid-19.

»Det är naturligtvis omöjligt att avgöra vem som blivit smittad var i en pandemi med full samhällsspridning. 13 personer insjuknade på enheten, (inklusive en patient och två anhöriga), varav endast en uppger en annan potentiell smittkälla i omgivningen«, står det i anmälan.

Enligt anmälan har läkaren agerat omdömeslöst och mot den bakgrunden har arbetsgivarens tillit till läkaren allvarligt skadats. Enligt anmälan avskedades läkaren i mitten av november.

Läkaren uppger för GT att hon anser att det är orimligt att hon blivit av med sin anställning.

– Jag är chockerad. Det är fruktansvärt grovt att bli avskedad. Om någon åtgärd var aktuell skulle det i så fall vara en varning. Jag har jobbat prickfritt inom SU sedan 2008, säger hon till GT.

Enligt tidningen ska läkaren nu verka för att få tillbaka sin anställning på Sahlgrenska. Läkaren uppger också att Läkarförbundets jurister är inkopplade.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har via presstjänsten lämnat en skriftlig kommentar till Läkartidningen:

»Sjukhuset har skickat in en IVO-anmälan och också skrivit en avvikelserapport till följd av händelsen. Eftersom det gäller ett enskilt och pågående personalärende kan vi i nuläget inte ge några ytterligare kommentarer.«

Läkartidningen har sökt både läkaren och Läkarförbundet för en kommentar.