»Vi är många tidigare verksamma, aktiva och blivande specialister i allmänmedicin som med stigande oro ser vad som är på väg att hända med primärvården i Gävleborg«, inleder 17 distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin i Gävleborg en debattartikel som syftar till att få den styrande majoriteten i regionen att tänka om.

Den 17 december ska regionfullmäktige ta ställning till regeländringar för primärvården som allmänläkarna beskriver som ödesdigra. Regionstyrelsen har redan röstat igenom förslaget, trots starka protester från oppositionen.

Bakgrunden är ett arbete med att revidera den tio år gamla »handboken för hälsoval« som styr hälsocentralerna i Region Gävleborg. Men de föreslagna förändringarna har mött hård kritik. En omtvistad fråga är vilka krav som ska ställas på hälsocentralerna vad gäller närvaro av specialist i allmänmedicin. I dag ska det alltid finnas en specialist i allmänmedicin på plats. Men den politiska majoriteten vill ändra det till minst en dag i veckan. Övriga dagar räcker det med att ha en legitimerad läkare på plats, och en specialist i allmänmedicin på telefon eller digitalt. En anledning till förändringarna är att många regiondrivna hälsocentraler har svårt att få ihop läkarbemanningen, med dyra hyrläkarnotor som en följd.

Det reviderade systemet planeras träda i kraft vid halvårsskiftet 2021.

Bland regionens distriktsläkare vållar förslaget oro. De ser risker för patientsäkerheten, utbildnings- och rekryteringsmöjligheterna. De anser inte att digitala lösningar kan ersätta behovet av daglig läkarbemanning.

En av dem som undertecknat debattartikeln är Lisa Månsson Rydén. Hon är specialist i allmänmedicin på en hälsocentral i Ljusdal, ordförande i SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) Gävleborg och studierektor för AT- och ST-läkare i norra länsdelen.

– Förändringarna omöjliggör placering av utbildningsdoktor på de hälsocentraler som inte har en specialist i allmänmedicin på plats varje dag. Och ger vi en minskad möjlighet för utbildningsdoktorer att få anställning på våra hälsocentraler, minskar tillväxten av nya allmändoktorer på sikt i regionen, säger hon till Läkartidningen.

En lösning som har diskuterats är handledning på distans. Lisa Månsson Rydén tycker att det kan fungera för ST-läkare som befinner sig i slutet av fjärde eller på femte året, men anser att nya ST-läkare måste ha en specialist på plats dagligen.

33 ST-läkare, som har gått igenom den politiska majoritetens förslag, har också skrivit ett brev till samtliga politiker i regionfullmäktige.

– Det som både jag och ST-läkarna reagerar över är att det är som om vem som helst kan jobba som specialist i allmänmedicin. Tänk om jag skulle ringa till barnkliniken och säga nu vill jag jobba som överläkare hos er, säger Lisa Månsson Rydén.

Ytterligare en invändning från läkarhåll är att primärvårdens förmåga att vara basen i vården försämras om närvarokravet för specialister i allmänmedicin sänks. »I många regioner i Sverige är man nu på god väg att realisera de nationella strävandena om förstärkt och utbyggd primärvård. Låt inte utvecklingen i Gävleborg gå i motsatt riktning!«, skriver allmänläkarna i sin debattartikel.

– Det kommer bli en förskjutning från primärvården till slutenvården, med fler remisser. Vi ser att det går enormt mycket remisser till slutenvården när vi har stafetter som inte är specialister i allmänmedicin, säger Lisa Månsson Rydén och fortsätter:

– Det går helt emot planen om god och nära vård. Våra omkringliggande län satsar på primärvården för att stärka den. Här gör man det motsatta.

En annan farhåga, som aktualiserats i och med covid-19, är läkarsituationen vid särskilda boenden för äldre. En upprustning av läkarinsatserna vid boendena kräver fler specialister i allmänmedicin, kompetens och kontinuitet påpekar Lisa Månsson Rydén. Hon beskriver det som ett av allmänmedicinens svåraste uppdrag som inte kan överlåtas till annan specialistläkare än möjligen geriatriker eller erfaren specialist i internmedicin.

Läs också:

Gävleborg vill sänka kravet på läkarnärvaro på hälsocentraler

DLF: Allmänläkare behövs på alla vårdcentraler