I onsdags förra veckan höll Karolinska institutet (KI) en salstenta som kritiserats av bland andra studenterna. Från början var det tänkt att 70 läkarstudenter skulle skriva i samma sal, men lärosätet sänkte antalet till 50.

Studenterna var oroliga för smittspridning. Trots det uppgav hälften av drygt 940 studenter som svarat på en enkät, att de skulle skriva även om de kände milda symtom. Genom samma enkät framkom att många studenter kände en press att skriva för att inte studierna skulle bli lidande.

Efter tentan har minst två studenter testats positivt för covid-19, rapporterar journalisten Emmanuel Karlsten. Det är två fall som KI konstaterar. Därtill har en student berättat att denne har haft kontakt med minst fem andra studenter som blivit sjuka.

KI menar att det inte är troligt att de båda bekräftat smittade studenterna fick viruset under tentamenstillfället. I ett mejl till Läkartidningen skriver KI:s pressavdelning att den ena studenten uppvisade symtom så tidigt som dagen efter tentan, och den andra studenten uppvisade sina symtom två dagar efter tentan. Därmed tyder det på att studenterna smittats innan tillfället för provet.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden vanligtvis 2–14 dagar från smittotillfället, där 5 dagar är det vanligaste.

Lärosätet uppger att man genom olika försiktighetsåtgärder har tagit höjd för situationer där studenter och personal kan ha smittats men inte utvecklat symtom. Det handlar bland annat om fysiskt avstånd, mer frekvent städning av lokaler och uppmaningar om ökad handhygien. »Därför är det viktigt att de rekommendationer och restriktioner som finns också följs på campus«, skriver pressavdelningen till Läkartidningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten är smittsamheten sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.

KI understryker att det inte fanns något som tydde på att studenterna skrev tentan med symtom. Lärosätet säger också att man vidtagit åtgärder utifrån dialog med Smittskydd Stockholm och efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ett alternativ till salstentor är tentor i hemmiljö. Men KI lyfter också risken för fusk. »Ytterst handlar det om patientsäkerhet – eftersom KI bedriver medicinsk utbildning är det här oerhört viktigt«, skriver KI i mejlet.

 

Läs även:

Extra tentatillfällen ska minska pressen för studenterna på GU

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots milda symtom

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

70 studenter ska skriva tenta i samma sal – studenter oroade