Att föräldrar kan påverka sina barns karriärer är kanske ingen nyhet. Men när det gäller läkare verkar det vara vanligare i dag än för några decennier sedan.

Andelen läkare födda 1950–1959 med åtminstone en förälder som var läkare, är 6 procent. Hoppa fram till läkare som är födda 1980–1990, så har den andelen växt till 20 procent.

Det är resultatet i en ny studie som publicerats i British Medical Journals julnummer. Forskarna, verksamma vid bland annat Stanford University, har utgått ifrån register över befolkningens utbildning för individer födda 1950 och framåt. Datan innehåller även familjekopplingar. På så sätt har forskarna kartlagt om det finns läkare bland olika släktingar tre generationer bakåt.

Den studerade populationen bestod av 47 700 läkare. Det fanns uppgifter om båda föräldrarna i knappt 60 procent av fallen – det vill säga nästan 27 800. I genomsnitt för alla generationer hade 14 procent av läkarna en förälder som också var läkare, och 2 procent hade två föräldrar som var läkare. Det var ingen nämnvärd skillnad mellan män och kvinnor.

Forskarna tittade inte bara på kopplingen till föräldrarna. Bland de som hade minst ett syskon där utbildningsbakgrunden var känd, hade 14 procent ett syskon som var läkare. Bland mostrar, fastrar, far- och morbröder fanns 9 procent som var läkare. 2 procent hade åtminstone en mor- eller farförälder med läkarbakgrund.

Och forskarna stannade inte vid att bara jämföra läkare. Samma analys överfördes på advokater. Där kan man inte se samma förändring över tid. Bland advokater födda 1950 hade 7 procent åtminstone en förälder med samma yrke. Siffran var densamma för de födda 1990. Och genomsnittet över den mätta perioden var också 7 procent.

Enligt forskarna tyder studiens resultat på att ett växande antal läkare kommer från en koncentrerad grupp läkarfamiljer. Författarna nämner i sin diskussion att det finns en oro för bristande mångfald i socioekonomiskt ursprung, och att det finns alltmer som tyder på att likheter i socioekonomisk bakgrund mellan patient och läkare kan påverka patientutfallet.

Förra året berättade Läkartidningen om en studie, delvis av samma författare, som tittade på sambandet mellan hälsa och att ha vårdprofessioner i familjen. Enligt studien var sannolikheten att uppnå 80 års ålder 10 procent större för individer med en läkare eller sjuksköterska i familjen än för dem som inte har det.

 

Läs hela studien:

Polyakova M, et al. BMJ. 2020;371:m4453.

 

Läs även:

Doktor i familjen bra för hälsan

Flera läkare i släkten? Tipsa oss!

Har du kanske föräldrar, syskon, barn eller andra i släkten som också är läkare? Skriv till oss och berätta på sara.pramsten@lakartidningen.se.