För två år sedan tog Läkemedelsverket beslut om att sluta producera Läkemedelsboken. Samtidigt lovade myndigheten att fortsätta hålla igång webbplatsen fram till årsskiftet 20/21, men utan att göra uppdateringar av innehållet.

Förhoppningen var att hitta en producentoberoende aktör som ville driva boken vidare, men så har inte skett.

Nu står det dock klart att Läkemedelsverket genom regleringsbrevet för nästa år har fått i uppdrag av regeringen att göra en »förstudie om förnyad modell för tillhandahållande av Läkemedelsboken på Läkemedelsverket«.

– Detta betyder att de vill att vi ska utreda förutsättningarna för att driva boken vidare, säger Maja Marklund, områdesdirektör på Läkemedelsverket, till Läkartidningen.

Uppdraget består av tre delar. Läkemedelsverket ska dels föreslå en reviderad arbetsprocess, dels föreslå en IT-lösning av Läkemedelsbokens webbplats inklusive tillhörande appar.

Läkemedelsverket ska också uppskatta kostnader och möjlig finansiering för en fortsatt förvaltning av Läkemedelsboken hos myndigheten.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 september nästa år.

Inom ramen för uppdraget ingår dessutom att Läkemedelsverket ska säkerställa att Läkemedelsboken finns tillgänglig digitalt under hela 2021.

– I nuvarande skick är det tydligt att det inte arbetas redaktionellt med boken, vilket innebär att material kan vara gammalt. Vi behöver göra en koll för att se att inget är så gammalt att det skulle medföra någon patientrisk. Jag tror inte det, men vi känner ändå att vi aktivt behöver titta på det, säger Maja Marklund.

Läs mer:

Lösning kan vara på gång för Läkemedelsboken

Läkemedelsverket letar lämplig aktör att ta över Läkemedelsboken

Flera organisationer vädjar: behåll Läkemedelsboken