Illustration: Läkemedelsverket

Som Läkartidningen berättat fattade Läkemedelsverket för några år sedan beslutet att sluta producera Läkemedelsboken, av framför allt kostnadsskäl. Myndigheten lovade samtidigt att hålla webbplatsen fortsatt i gång fram till årsskiftet 20/21, dock utan att underhålla den, i hopp om att hitta någon aktör som kan driva Läkemedelsboken vidare.

Nu, när tidsfristen är nästan slut, står det klart att det inte dykt upp någon producentobunden intressent.

– Vi står vi fast vid vårt beslut tills vi får något annat direktiv. Vi har inte kunnat hitta någon producentobunden aktör som inte behöver finansiering för att driva Läkemedelsboken vidare, säger Maja Marklund, områdesdirektör på Läkemedelsverket.

Hon betonar att myndigheten inte kastar bort materialet vid årsskiftet.

– Det kommer att finnas kvar och gå att nå, men kanske inte i precis samma form som hittills. Appen och hemsidan kräver ju sitt underhåll och kostar att förvalta.

Men kanske är en lösning på åtminstone kort sikt ändå på gång.

Stiftelsen NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, hör till dem som tryckt på för att hitta en lösning, inte minst i diskussioner med Socialdepartementet.

Mikael Hoffmann, läkare och vd för NEPI, säger till Läkartidningen att han i dagsläget inte är bekymrad över att Läkemedelsboken kommer att försvinna vid årsskiftet.

– Vi har legat på hela tiden för att hitta alternativa lösningar. Vi har förstått det som att Socialdepartementet har för avsikt att lösa det hela genom att lägga ett uppdrag som är finansierat för en viss period – för att se till att uppdatera och få tid att finna framtida lösningar som kan samverka bättre med dels läkekommittéernas arbete, och dels regionernas arbete med kunskapsstyrning.

Mikael Hoffmann konstaterar att Socialdepartementet inte kunnat ge uppdraget till någon extern organisation som Läkaresällskapet eller Apotekarsocieteten.

– Det krävs att det är en myndighet, till exempel ett universitet eller en enskild region för att man inte ska komma in i en situation som kräver en upphandling. Man har successivt arbetat sig igenom olika alternativ. Som jag har förstått det återstår väl i princip bara Läkemedelsverket.

Före jul får Läkemedelsverket – i likhet med andra myndigheter – sitt regleringsbrev med direktiv för kommande år.

 – Vi får se vad som händer i regleringsbrevet, säger Mikael Hoffmann.

Läs också:

Läkemedelsverket letar lämplig aktör att ta över Läkemedelsboken

Flera organisationer vädjar: behåll Läkemedelsboken