Maria Josephson, verksamhetschef på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Foto: Privat

Det var 2018 som södra sjukvårdsregionen fattade beslutet att bygga upp en högisoleringsenhet för vård av patienter med högsmittsamma sjukdomar, med placering på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Enheten blir den andra i landet som kan vårda patienter med till exempel ebola, andra typer av blödarfeber eller sars i mer än 48 timmar – något som bara Universitetssjukhuset i Linköping haft kapacitet för.

Tanken är att den nya enheten ska ta emot patienter från Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne, samt vid behov även från andra delar av landet.

När beslutet fattades var målet att enheten skulle vara på plats redan 2019. Men enligt Maria Josephson, verksamhetschef på infektionskliniken, dröjer det innan patienter kan vårdas där under en längre tid.

Just nu vårdas covidpatienter på avdelningen som är tänkt att användas för högisolering. Och förutom hanteringen av pandemin sätter försenade leveranser av skyddsdräkter från Kina och väntan på ombyggnad av ventilationen käppar i hjulet.

Redan nu kan en patient med till exempel misstänkt ebola vårdas i upp till 48 timmar med full IVA-kapacitet på själva avdelningen.

– För att kunna vårda patienter under en längre tid behöver vi bättre skyddsdräkter. Vi väntar på leverans från Kina av dräkter. De skulle ha kommit redan 2019, men det blev fördröjt. Sedan har inte Kina kunnat leverera något under det här året, på grund av pandemin, säger Maria Josephson och fortsätter:

– Det är klart att vi har ett mål att vi ska starta så snart som möjligt, så snart ombyggnationen är klar och dräkterna har levererats och personalen har övat i dräkterna. Men jag skulle tro att det blir möjligt tidigast vintern 2021/22.

Trots pandemin har flera steg i rätt riktning tagits under det här året, påpekar hon.

– Bland annat när det gäller samarbete i södra sjukvårdsregionen, utbildning av personal och införskaffande av en särskild transportkuvös.

Maria Josephson tycker också att den pågående pandemin ytterligare satt fingret på att Sverige måste ha en bra beredskap mot högsmittsamma sjukdomar.

– Den visar ju tydligt att det kan komma nya sjukdomar och nya pandemier. Då kan det vara andra typer av agens som är mer virulenta, vilket gör att man måste ha en annan skyddsberedskap.

Just nu pågår Socialstyrelsens arbete med den nationella högspecialiserade vården – alltså vård som ska koncentreras till högst fem enheter i landet. En sakkunniggrupp gör en genomlysning för att ta ställning till på hur många platser just högisoleringsvård ska finnas.

Det påverkar dock inte arbetet i Skåne.

– Nej, vi väntar inte på det. Det togs ett beslut 2018 om solidarisk finansiering från regionerna i södra sjukvårdsregionen om uppbyggnad av en högisoleringsenhet med placering i Malmö. Sedan det beslutet har vi jobbat för att bygga upp den här kapaciteten, säger Maria Josephson.