Enligt regeringen är syftet med beslutet att minska antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök och på så vis minska risken för spridning av covid-19.

Ändringarna av de tillfälliga bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller under hela nästa år.

Det är fortfarande upp till varje region att själv besluta om man vill använda sig av möjligheten till digitala vårdkontakter som förordningsförändringarna medför. Regionerna och vårdgivarna ska i så fall komma överens om ersättningsnivån.

Det var i slutet av maj i år som regeringen, efter kritik från bland annat Läkarförbundet, ändrade regelverket så att läkare och fysioterapeuter på nationella taxan skulle kunna få ersättning om de tar emot patienter digitalt.

Läs mer:

Läkarförbundet: För låg ersättning till taxeläkare för digital vård

Läkare på nationella taxan får ersättning för digitala besök

C vill att taxeläkare ska få betalt för digitala vårdbesök