I går, måndag, överlämnade regeringen ett förslag på en pandemilag för covid-19 till lagrådet. Tanken är att regeringen ska få större befogenheter att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt i dagsläget.

Bland annat föreslås att det ska bli möjligt att införa krav på att begränsa öppettider och antalet besökare vid exempelvis offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, handelsplatser och i kollektivtrafiken.

Lagförslaget innehåller också en möjlighet att införa krav på »andra åtgärder för att förhindra smittspridning«. Regeringen skriver i lagförslaget att det till exempel kan handla om att erbjuda möjlighet att tvätta händerna eller använda handdesinfektion, att ha särskilda rutiner för in- och utpassage eller att ställa krav på att personer ska använda munskydd.

”Föreskrifterna som får meddelas med stöd av lagen får innebära krav på andra åtgärder för att förhindra smittspridning. Ett sådant krav kan till exempel handla om att deltagarna vid exempelvis en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska använda munskydd”, skriver Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till Dagens Nyheter.

Tanken är att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få ta fram föreskrifter om till exempel munskyddskrav. Regeringen anser att det ska ligga på verksamhetsutövaren att se till att kraven följs, och i lagrådsremissen skriver regeringen att lagen inte ger stöd för att införa en föreskrift om krav på att använda munskydd »som riktar sig till var och en i samhället«.

Regeringens förhoppning är att lagen ska träda i kraft den 10 januari nästa år, och enligt förslaget ska den ska gälla till utgången av september 2021.

Läs mer:

Pandemilag kan snart vara på plats