På tisdagen var 99 procent av Region Stockholms 160 intensivvårdsplatser fyllda, vilket Dagens Nyheter var först med att rapportera.

Nu har Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm, vänt sig till Socialstyrelsen för att få hjälp att klara bemanningen. Hemställan gäller specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor till länets sjukhus.

– För att vårdens medarbetare ska orka mer behöver vi hjälp, jag har därför gjort denna hemställan till Socialstyrelsen, sa han på en digital presskonferens under onsdagen.

Björn Eriksson beskriver läget som mycket allvarligt. Vården är så hårt pressad att det knappt finns några marginaler. IVA-platserna är alltså nästan helt fyllda och antalet avlidna i covid-19 ökar sedan en tid.

– Just nu kämpar 814 patienter på våra sjukhus för att överleva och tillfriskna. Det var precis den här utvecklingen vi inte ville se. Det visar att vi i Stockholm har trängts för mycket och haft för många kontakter utöver det hushåll vi bor i, sa Björn Eriksson och vädjade till stockholmarna att inte bara tacka nej till inbjudningar att umgås utanför det vanliga hushållet utan även påtala det olämpliga i att göra det.

– Vårdens medarbetare kämpar dag som natt, helg som vardag för att ta hand om alla som behöver vård och trösta dem som mist en anhörig. Nu får det vara nog. Det kan inte vara värt det här för att ses över adventsfika eller vad det nu är vi vill göra.

En tydlig skillnad mot i våras är att det är fler vanliga IVA-patienter på sjukhusen.

– Till skillnad från i våras söker man vård för andra åkommor än covid-19. Det är bra. Men det ställer också ökade krav på arbetsinsatser för vårdens medarbetare, sa Björn Eriksson.

Björn Persson, verksamhetschef för perioperativ medicin och intensivvård på Karolinska universitetssjukhuset, är oroad över att intensivvården i princip har nått taket.

– Det betyder att om det kommer en till patient, så måste vi ändå ordna plats. Men intensivvården är ju det sista skyddsnätet, så det är ett väldigt allvarligt läge, säger han till DN.

Med så hög beläggning finns det risk att den som normalt skulle ha fått en IVA-plats inte får det, enligt Björn Persson. Det blir svårare för sjukhusen att avlasta varandra och läkarna tvingas överbelägga och försöka skriva ut patienter till en lägre vårdnivå.

Dessutom beskrivs personalläget i regionen som ansträngt. Sjukhusen har redan glesat ut IVA-bemanningen så att det går fler patienter per sjuksköterska. Björn Persson säger till DN att det inte är möjligt att glesa ut bemanningen ännu mer på Karolinska. I stället beordras personal jobba kvar efter avslutat pass och andra rings in för att jobba övertid. Karolinska universitetssjukhuset har under veckan även fått förstärkning i form av intensivvårdspersonal från Region Blekinge.

Det pressade läget gör det omöjligt att minska vårdplatserna över jul på Karolinska sjukhuset, vilket normalt görs. Det leder i sin tur till att det blir ännu svårare för personalen att få ut julledighet.

Under onsdagens digitala presskonferens informerade även Magnus Thyberg, avdelningschef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, om den kommande vaccineringen i regionen. Den kommer att genomföras i tre olika faser. I den första fasen kommer man fokusera på de grupper som tillhör riskgrupp samt de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Den första vaccinleveransen väntas komma i början av januari.