Niki Shams är ordförande för SLF student.

Niki Shams, läkarstudent på termin 10 vid Karolinska institutet, sitter kvar som ordförande för SLF student även 2021. Det beslutades på helgens fullmäktigemöte. »Hon har den kompetens och bakgrund som behövs för att kunna driva och vägleda en styrelse med många nya ansikten«, motiverade valberedningen det ovanliga beslutet att föreslå omval av den sittande studentordföranden.

– Det känns roligt att få möjlighet att fortsätta. Jag har inte hört om någon som suttit två år tidigare. Det brukar vara ett problem att det är ganska snabb ruljans annars, säger Niki Shams.

Hur kommer det sig att du fortsätter?

– Jag tycker detta är för kul för att släppa. Sedan känns det som vi hade otroligt många tankar om vad vi ville göra 2020, men när kom pandemin på våren fick vi pausa allt och bara fokusera på det. Så det kändes som jag inte fick chansen att göra allt jag ville.

Niki Shams beskriver sig själv som en extrovert person som naturligt tar sig an en ledarroll. Hon tror att 2021 kommer bli ett tufft, komplicerat men lärorikt och roligt år. Ett år som kommer att präglas av lokala förhandlingar i och med att den nationella avtalsrörelsen just är klar, det nya läkarprogrammet, införande av bastjänstgöringen (BT) och covid-19.

– Vi kommer följa ändringen till en ny läkarutbildning noga, speciellt när det gäller övergångsregler mellan den gamla och nya utbildningen. Vi är oroliga över vad som händer med studenter som kommer efter i den gamla utbildningen eller tar ett studieuppehåll. Det måste finnas möjligheter att göra det utan att falla ur utbildningen.

Att det är en tid med många frågor som berör läkarstudenterna märktes även på antalet motioner. Ett 30-tal motioner behandlades under fullmäktigemötet.

– Jag tror det är rekord. Så länge jag varit med har det i alla fall inte varit så här många.

 Vad beror det på?

– Jag tror det här är ett år som belyst hur mycket problem som finns, men också hur mycket man kan göra för att lösa dem, säger Niki Shams.

En hel del motioner handlade om pandemirelaterade frågor.

– Det märks att våra medlemmar är oroliga. De är måna om att gå sina kurser i tid, ta examen i tid och ha möjlighet att få en bra utbildning även under pandemin. Flera motioner handlade om att vi ska se till att man ska kunna ta sin examen i tid och att det finns en rimlig mängd tentatillfällen.

En handfull motioner handlade om hur forskande läkarstudenter kan stöttas och flera tog upp olika frågor kopplade till den nya läkarutbildningen och BT.

– Det finns en ganska stor oro att det inte kommer finnas tillräckligt många platser och inte är tydligt strukturerat vad som ska ingå i en BT-tjänst, säger Niki Shams som säger att hon får samtal från utlandsstudenter varje vecka som undrar hur de ska gå tillväga.

– De undrar: »Får jag söka ST om jag får mitt leg i juni eller behöver jag vänta och se vad som blir av BT?« Där måste vi få övergångsregler snart, så vi vet vad som gäller.

En motion från Stockholmsavdelningen väckte också livliga diskussioner. Stockholmsstudenterna ville att SLF student ska verka för aktiv dödshjälp.Till slut enades fullmäktige om att förbundsstyrelsen ska utreda hur medlemmarna ställer sig till det.

– En spännande och kontroversiell fråga, men vi kom fram till att vi inte vet vad medlemmarna tycker om detta. Nästa år kommer vi att dra igång en utredning för att ta reda på det, säger Niki Shams.

Fredrik Gustafsson, läkarstudent på termin 10 i Umeå, valdes till vice ordförande.

 

Läs mer:

Oro för ökad psykisk ohälsa bland läkarstudenter under pandemin

Niki Shams är SLF Students nya ordförande