Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen, inleder det vetenskapliga mötet om covid-19.

Det vetenskapliga mötet State of the art covid-19 pågår i två dagar och arrangeras av Svenska läkaresällskapet, efter förslag från Svenska infektionsläkarföreningen, Föreningen för klinisk Mikrobiologi och Svenska hygienläkarföreningen.

Mötet – som är helt webbaserat – omfattar såväl föreläsningar, seminarier, föredrag, posterpresentationer och paneldiskussioner om covid-19.

– Vi kände ett behov att sammanfatta och diskutera den kunskap som man ändå har tagit fram under det här året. Vi vet ju också att det görs väldigt mycket vetenskapliga studier om covid-19 i Sverige och ville skapa ett forum där vi kunde presentera och diskutera data, säger Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen som lett arbetet med programmet och fortsätter:

– Den underliggande idén var att ju fler som har en djup kunskap om covid-19 – desto bättre behandling.

Drygt 1 500 deltagare – majoriteten från professionen – har registrerat sig så här långt.

Vad blir mest hett?

– Vaccinationer är ju väldigt aktuellt just nu. Under onsdagseftermiddagen kommer en amerikansk och en svensk expert ha en dialog om detta. Vi har också väldigt bra seminarier om diagnostik och antigentester som nu har börjat prövas, covid hos äldre och långtidssymtom efter covid-19. Överhuvudtaget är det ett väldigt bra och varierat program.

Drygt 100 abstract har kommit in. Hur ser du på det inflödet?

– Vi är väldigt glatt överraskade över att det är så många som har hörsammat detta och vill bidra aktivt. Faktum är att många av de här är väldigt bra. Många är till och med unika. Det är jätteroligt att se att det varit en sådan vetenskaplig aktivitet. Trots att man står inför en ny sjukdom och har varit hårt belastad av annat arbete så har man lyckats genomföra det.

Om du skulle tipsa om något där?

– Det finns till exempel ett abstract om smittspridning på sjukhus – skrivet av Sofia Myhrman – som är väldigt fint gjort och med enkla medel. Det handlar om hur patienter med väldigt lindriga symtom kan ge upphov till spridning av covid-19. Sedan finns det en svensk registerstudie om covid-19 hos gravida, som är väldigt bra. Den är utvald även för muntligt föredrag.

När ni planerade mötet visste ni inte att smittläget skulle se ut som det gör i dag. Hur tänker du kring det?

 – Det är klart att det är lite olyckligt att mötet sammanfaller med väldigt hög belastning och stort antal nya fall i sjukvården. Vi hade inte riktigt förutsett att det skulle gå så fort under hösten. Vi hade i alla fall hoppats att det inte skulle göra det. Jag tror ändå att tillräckligt många är med live för att det ska bli en bra diskussion. Sedan tror jag att ganska många kommer att titta i efterhand. Materialet finns tillgängligt i tre månader och det är möjligt att registrera sig även efter mötet.

Vad hoppas du att man som deltagare ska ta med sig från mötet?

– Jag hoppas att man verkligen har fått en fördjupad kunskap om covid-19 och att den kommer patienterna till del.