Nyligen publicerades de första resultaten för effekten av Astra Zenecas vaccin i Lancet. Nu publiceras detaljerade resultat även för Pfizers RNA-vaccin; den här gången i New England Journal of Medicine.

Och de bekräftar alltså det som företaget tidigare gått ut med.

Studien omfattar mer än 45 000 personer över 16 år som randomiserats till två injektioner med antingen vaccinet eller placebo, med tre veckors mellanrum. Drygt 40 procent av deltagarna i studien var över 55 år.

Resultaten visar att effekten mot symtomatisk covid-19 var 95 procent. Efter den andra av två injektioner bekräftades covid-19 hos 8 av dem som fått vaccinet, jämfört med 162 i placebogruppen, minst en vecka efter andra dosen.

Vaccinet verkar också skydda mot svår sjukdom. Totalt sågs tio fall av svår covid-19 i studien, varav ett i gruppen som fått vaccinet.

Även om studien saknade tillräcklig statistisk styrka för att dra säkra slutsatser om subgrupper tycks effekten vara ungefär densamma hos personer som var yngre respektive äldre än 55 år, enligt forskarna. Liknande effekter sågs dessutom oavsett exempelvis kön, BMI och eventuell samsjuklighet.

Resultaten säger dock ingenting om huruvida vaccinet skyddar mot asymtomatisk infektion.

De vanligaste biverkningarna var kortvarig lindrig till måttlig smärta vid injektionsstället, trötthet och huvudvärk. Förekomsten av allvarliga biverkningar var låg och ungefär densamma i vaccin- och placebogruppen.

Deltagarna följdes i två månader i median, men forskarna påpekar att studien inte var stor nog för att upptäcka mer ovanliga biverkningar. De påpekar även att det återstår att se hur länge skyddseffekten varar.

I en ledarartikel beskriver tidskriftens chefredaktör Eric Rubin och biträdande redaktör Dan Longo resultaten som imponerande.