Beslutet att aktivera eskaleringsplanen togs av regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer i fredags förra veckan. Tanken med planen är att öka den totala intensivvårdskapaciteten som i nuläget ligger på 680 platser.

– Vi har tydliggjort gången hur vi kan hjälpas åt bättre så alla regioner eskalerar för IVA-platser. Även om vissa inte har så högt tryck så måste alla hjälpas åt, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen, till SVT Nyheter.

Emma Spak, chef för sektion hälso- och sjukvård inom Sveriges Kommuner och regioner (SKR) säger till SVT att den planerade vården nu kommer att behöva minska också i regioner som inte har en ansträngd intensivvård.

– Vi behöver göra det här gemensamt och tillskapa fler platser också i regioner där man nu har en mindre belastning.

I planen ingår dessutom extra bemanning för flyg- och helikoptertransporter av patienter.

Läs också:

Socialstyrelsen: Vi undersöker om det går att få fram fler IVA-platser