Frågan om covid-19 som arbetsskada har väckt starkt engagemang i läkarkåren och flera motioner till årets fullmäktigemöte berörde ämnet.

Fullmäktige beslutade bland annat att Läkarförbundet ska verka för att slopa kravet på att pandemiska infektionssjukdomar ska ha kvarstått i 180 dagar för att läkare som blivit smittade på arbetsplatsen ska få rätt till ersättning via arbetsskadeförsäkringen.

I veckan rapporterade Dagens Medicin att OFR:s styrelse beslutat att rådet ska återuppta kontakten med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) för att försöka förhandla bort 180-dagarskravet.

Totalt ingår 14 fackförbund i ORF, däribland Läkarförbundet.

– Just när det handlar om arbetsskada av covid-19 är vårt önskemål att man inte bara ska ta bort kravet tillfälligt. Vi tycker att det är bättre att det blir en permanent förändring, säger Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i förbundets arbetslivsgrupp, till Läkartidningen.

I somras sa SKR nej till att slopa 180-dagarsbegränsningen. Enligt Dagens Medicin hänvisade SKR till att anställda i regioner och kommuner har andra, kompletterande, försäkringar som täcker upp vissa delar.

Marina Tuutma tror att OFR kan ha bättre lycka den här gången, bland annat med tanke på att det nu är många fler som smittats och anmält det som arbetsskada.

– Det är orimligt att läkare åker till jobbet varje dag och vårdar covidsjuka och sedan riskerar att förlora ekonomiskt om de smittas. Detta när man tar sitt ansvar och gör sitt arbete under de extrema förhållanden som nu råder under pandemin. Vi hoppas att SKR verkligen sätter sig ner och tittar på den här frågan på nytt.

Läs mer:

Fullmäktige vill se omvänd bevisbörda när läkare smittas

Över 200 läkare har anmält covid-19 som arbetsskada

Apropå! Läkare och covid-19 som arbetsskada