Svenska läkaresällskapet (SLS) har tagit fram en rekommendation för säker kirurgi under covid-19 pandemin.

– Vi har haft veckovisa avstämningar i SLS covid-19 arbetsgrupp där vi delat erfarenheter och diskuterat professionsgemensamma frågor med anledning av pandemin. Flera frågor uppstod bland annat kring hur vi ska kunna säkerställa en så säker kirurgi som möjligt. Därför bildades arbetsgruppen för säker kirurgi som haft patientsäkerheten i fokus. Vi hoppas att rekommendationerna får stor spridning, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska läkaresällskapet, i ett pressmeddelande.

Enligt rekommendationen ska alla patienter inför akut eller elektiv kirurgi testas för sars-cov-2 när smittspridningen är på den höga nivå som den är i dag. Vid positivt svar ska elektiva operationer skjutas upp. Men om det finns en stor risk för allvarlig försämring i grundsjukdomen bör riskerna med uppskjuten operation ställas mot risk för komplikationer vid operation hos en patient med covid-19. Detta gäller i synnerhet vid särskilt riskfyllda ingrepp, till exempel thoraxkirurgiska ingrepp, operationer i luftvägar och stor bukkirurgi.

Vid hög smittspridning i samhället bör samtliga patienter även rekommenderas självisolering både före och efter kirurgi.

– Definitionen av vad som är låg respektive hög nivå av smittspridning i samhället behöver avgöras lokalt i samråd med smittskyddsenheten i regionen, säger Malin Sund, professor i kirurgi samt ordförande i arbetsgruppen för säker kirurgi under pandemin.

Enligt rekommendationen kan antigentest för sars-cov-2 i vissa situationer ersätta PCR-test.

Läs rekommendationerna här.