När Coronakommissonen lämnade sin rapport för två veckor sedan meddelade socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen planerade att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på en ny äldreomsorgslag. Målet är att stärka vården av äldre på särskilda boenden och i hemsjukvården.

Nu har regeringen alltså beslutat att uppdraget ska gå till Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. På en presskonferens i dag presenterade Lena Hallengren direktiven till utredningen.

– Uppdraget delas in i två delar. Dels ska utredaren förslå en helt ny äldreomsorgslagstiftning, dels ska utredaren överväga och lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens, sa Lena Hallengren på presskonferensen.

Den nya lagstiftningen ska komplettera socialtjänstlagen och ge äldreomsorgen ett tydligare uppdrag och innehåll. Bland annat ska den innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan, ett nationellt styrdokument som enligt Lena Hallengren kan jämföras med skolans läroplan.

– En viktig fråga för utredningen blir att ta ställning till vilka områden som behöver täckas av en nationell omsorgsplan. Det kan till exempel handla om bemanning, kompetens, former för samverkan, sa Hallengren.

När det gäller den medicinska kompetensen i äldreomsorgen ska utredaren se över om och i så fall hur sjuksköterskor och läkare ska finnas tillgängliga dygnet runt på äldreboenden. Utredningen ska också se över om varje kommun bör ha en medicinskt ledningsansvarig läkare, en så kallad MAL, som har ett övergripande medicinskt ansvar för sjukvården i äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård.

– Ingenting hindrar kommuner från att anställa en sådan läkare redan i dag. Men utredaren ska se över om det bör införas ett lagstadgat krav, sa Lena Hallengren.

Slutligen ska utredningen också titta på om det finns behov av att låta kommunerna utföra patientnära läkarinsatser.

– En sådan möjlighet måste utredas noga för att inte bygga in nya otydligheter om ansvaret för vården.

Olivia Wigzell ska lämna sina förslag senast den 30 juni 2022.

– Det känns hedrande att få detta ansvarsfulla uppdrag och jag ser fram emot att sätta igång med ett arbete som jag och många med mig har efterfrågat, säger Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.