Den nya varianten av sars-cov-2 uppges vara 70 procent mer smittsam än den variant som hittills haft störst spridning i Europa. Under måndagen väntas regeringen därför fatta beslut om inreseförbud för resande från Storbritannien.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det dock för tidigt att slå fast att den nya varianten verkligen är mer smittsam.

I ett uttalande på sin hemsida betonar myndigheten att uppgifterna om den ökade smittsamheten fortfarande är preliminära och att ytterligare analyser pågår i Storbritannien för att bekräfta resultaten. Myndigheten uppger också att inget i nuläget tyder på att den nya varianten skulle ge en allvarligare sjukdom.

Men Folkhälsomyndigheten ser ett stopp för inresande från Storbritannien som en rimlig försiktighetsåtgärd i det läge som nu råder. Den nya varianten finns redan i ett antal EU-länder och enligt myndigheten är det inte alls uteslutet att den redan finns i Sverige, även om inga fall ännu bekräftats.

Myndigheten kommer under måndagen att komplettera regeringens beslut med de regler som kommer att gälla för de som trots allt anländer från Storbritannien den närmaste tiden – det vill säga svenska medborgare som inte kan nekas inresa – och för de som redan anlänt till Sverige under den senaste tiden.

 Folkhälsomyndigheten bevakar nu särskilt förekomsten av den nya varianten av sars-cov-2.