Enligt överenskommelsen ska alltså alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjudas vaccinering under det första halvåret 2021. Detta under förutsättning att vacciner godkänns och levereras i en takt som gör det möjligt för regionerna att ro i land detta, vilket kan visa sig problematiskt.

Den nya överenskommelsen innebär – om man räknar med de besked som regeringen tidigare givit – att staten går in med drygt 9 miljarder kronor för vaccin och vaccinering.

Marie Morell (M), ordförande för Sjukvårdsdelegationen i Sveriges Kommuner och regioner, är nöjd.

– Den här överenskommelsen ger regionerna stabila ekonomiska förutsättningar att genomföra vaccineringen. Den är en bra grund för regionernas fortsatta arbete, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt överenskommelsen ska staten ersätta regionerna med 275 kronor per given dos som registreras i det nationella vaccinationsregistret; vilket för en vaccinering som kräver två doser blir 550 kronor. Regeringen avsätter även 400 miljoner kronor för att stödja investeringar och löpande kostnader i vaccinationskedjan. 300 av de miljonerna tilldelas regionerna efter befolkningsmängd, medan resterande 100 miljoner fördelas jämnt, oavsett hur många som bor i en region.

Dessutom avsätts sammanlagt 700 miljoner kronor för en särskild ersättning till de regioner som uppnår särskilt överenskomna mål. Det handlar bland annat om att se till att vaccinationerna kan komma i gång så fort godkänt vaccin levereras till regionen, och om att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Samtidigt ska Socialstyrelsen – utifrån sitt uppdrag som nationell inköpscentral – köpa in 21 kryofrysar, eftersom en del av de vaccin som är på ingång kräver förvaring vid extremt låga temperaturer.

Överenskommelsen gäller för all vaccination mot covid-19 som utförs under 2021.