Regeringen berättar i ett pressmeddelande att den i dag, måndag, har överlämnat en lagrådsremiss med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19 till lagrådet.

– Den nya lagen ger bättre möjligheter för mer träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut. Det blir också möjligt för regeringen eller myndigheterna att besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter och vid behov införa mer långtgående begränsningar, säger socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

Bland de åtgärder som ska kunna vidtas nämns »begränsning av antalet besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår. Begränsningen kan gälla gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik«. I mycket allvarliga lägen, konstaterar regeringen vidare, behövs en möjlighet att stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på allmänna platser.

Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021.

Regeringen uppger dessutom att den ska komma med förslag om att vid behov kunna stänga »vissa handelsplatser, som gallerior och varuhus, där risken för smittspridning bedöms som hög«.