Staten kommer i ett första skede att betala 300 kronor för alla antigentester, så kallade snabbtester, som regionerna utför. Ersättningen utgår endast för antigentester där provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig personal. Åtagandet gäller för all provtagning som utförs från och med den 1 januari 2021.

Målet med överenskommelsen är att upptäcka covid-19 i ett tidigare skede.

– Med ett ökat antal misstänkta covid-19-fall behöver testningen intensifieras och effektiviseras och där kan antigentester vara ett viktigt verktyg. Det är en möjlighet att tidigare bryta smittkedjor, sa socialminister Lena Hallengren (S) när överenskommelsen presenterades.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan antigentester användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet. De kan exempelvis användas för att snabbt upptäcka och motverka utbrott på äldreboenden och sjukhus. Testningen kan också vara ett verktyg för att upprätthålla ordinarie verksamhet inom öppenvården för patienter som har symtom på covid-19 och söker vård av annan orsak.

Dessutom kan antigentester användas för att screena hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom äldreomsorgen innan ett arbetspass.

– Man behöver kunna ha ett snabbare sätt. PCR-tester har långa svarstider som gör att personer måste kunna sitta i karantän i flera dagar, sa Marie Morell (M), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, på presskonferensen.

Folkhälsomyndigheten poängterar dock att de snabbtester som finns tillgängliga i dag inte är framtagna för testning av asymtomatiska personer. Screening ska därför ses som en tilläggsåtgärd och ett komplement till övriga skyddsåtgärder på arbetsplatsen.