DN har i en mejlenkät bett regionerna kommentera den kritik av äldrevården under coronapandemin som Inspektionen för vård och omsorg framförde i en rapport för två veckor sedan. Elva av landets regioner har svarat DN att de anser att Ivos rapport är »onyanserad och generaliserande«, enligt en artikel i DN i dag.

– Jag tycker att det är bekymmersamt att Ivo drar så långtgående, generaliserande slutsatser utifrån ett ganska hårt selekterat och begränsat urval av journaler och intervjuer, säger Roger Larsson, chefläkare i region Dalarna, till DN.

Flera regioner påpekar att rapporten endast tar upp särskilda boenden som fått klagomål eller haft förhöjd riskprofil och att anser därför att resultatet inte blivit representativt.

– Rapporten är mycket kortfattad och ger endast exempel på brister men inte var dessa har konstaterats och i vilken omfattning. Vi kan säga så mycket att våra granskade verksamheter inte känner igen sig i den bild som ges, säger Jan Bleckert, chefläkare i Region Skåne, till DN.

Han hade önskat att granskningen mer skulle ha handlat om vilka faktorer som lett till smittspridning på boendena.

Ivo granskade de boenden som har haft bland de tuffaste situationerna med smittspridning, totalt rör det sig om 847 individer på 98 boenden. Ivo har inte kommenterat DN:s enkät. Men Ivo:s avdelningschef Peder Carlsson påpekade vid presskonferensen när granskningen presenterades den 24 november att det inte rör sig om en totalundersökning.

– Men resultatet pekar tydligt på behov av att höja lägstanivån, sa Peder Carlsson.

Läs även:

Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

Ivo ser allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Ivo: Allvarliga brister vid var tionde boende

Ivo granskar efter debatt om syrgas