Frågan om hyrpersonal i vården har varit aktuell i många år. Regionerna har satt som mål att vara oberoende av hyrpersonal, vilket definierats som att hyrkostnaderna ska uppgå till max 2 procent av de totala personalkostnaderna. Få når dit.

Alla landets regioner har därför fått frågan om de vill gå samman och gemensamt upphandla vårdpersonal. För att projektet ska bli verklighet skulle åtminstone 15 av landets 21 regioner ha svarat ja den 30 november.

Och så här långt har åtminstone 15 regioner gjort en avsiktsförklaring att gå med, däribland storstadsregionerna Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Ingen region har dock sagt nej till upphandlingen, utan några regioner har bett att få avvakta.

– Det var några regioner som meddelade att man inte hunnit ta ett formellt beslut i november, utan det får bli i början av december, säger Helena Svensson, nationell processamordnare för projektet som samordnas av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) i överenskommelse med regionerna.

Läkartidningen har vid ett flertal tillfällen genom åren rapporterat om hur notan för hyrpersonal har ökat. I fjol kostade hyrpersonal i vården totalt 5,6 miljarder kronor.

En anledning till att kostnaderna sprungit iväg är de avtal som regionerna slutit med bemanningsföretagen. Det visade bland annat en rapport av tankesmedjan Arena idé i fjol. Enligt denna tillåter regionerna ofta höga ersättningar, det är samma pris för höga volymer som för låga, och långvarig inhyrning innebär sällan någon rabatt.

Det här är något som regionerna nu vill komma till rätta med. Men det handlar inte bara om pengar.

– Det är inte det primära. Vi vill vara enade om vilka krav vi ska ställa på bemanningsföretag. Vi ska bli en tydligare och starkare beställare helt enkelt, men också få en rimlig prislapp – att vi är överens om vad vi ska betala för de här tjänsterna och kan minimera förekomsten av direktupphandlingar. För vi har ju i viss mån konkurrerat med varandra om hyrpersonal. Det blir inte sunt i längden, säger Helena Svensson.

Ersättningen säger hon ska vara rimlig. Att pressa priset för mycket är förenat med en risk att inte få tillräcklig leverans av tjänsten.

– Nu har vi framför oss att hitta den balansen. Det är ett stort arbete som påbörjas på andra sidan årsskiftet.

 

Läs även:

Rapport: Dåliga avtal bakom skenande hyrkostnader

Rapport: Hyrnotan ökar – men regionerna bättre på upphandling

Få når målet för hyroberoende