Under 2019 köpte regionerna privat verksamhet för 52 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Det visar en färsk sammanställning från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

De privata utförarnas andel av regionernas totala kostnader ökar också. Under 2019 utgjorde de 16 procent av regionernas nettokostnader, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2018.

Skillnaderna mellan regionerna är dock stora. Region Stockholm ligger i topp med 23 procent privat verksamhet. I botten ligger Västerbotten där de privata utförarna bara utgör 3 procent av nettokostnaderna.

Tittar man på verksamhetsområde är det framför allt inom primärvården som de privata växer. Under 2019 bedrevs 44 procent av alla vårdcentraler i privat regi. Regionerna köpte privat verksamhet för 20 miljarder kronor, vilket utgör 40 procent av den totala kostnaden för primärvården.

Inom den specialiserade somatiska vården utgjorde de privata verksamheterna 8 procent av kostnaderna och inom psykiatrin 9 procent.

I rapporten skriver SKR att de ökade kostnaderna för privat verksamhet drivs på av regionernas omställningsarbete för ökad tillgänglighet, nära vård och digitalisering.