SVT Nyheter har sammanställt regionernas senaste siffror över antalet inlagda med covid-19 på sjukhus. Totalt handlar det om 2 389 patienter, vilket är 65 fler än vid den högsta noteringen hittills 20 april. Däremot är det fortfarande färre som vårdas på IVA.

Hårdast är trycket i Region Stockholm där knappt 800 personer just nu vårdas på sjukhus för covid-19. För att kunna vidta mer kraftfulla åtgärder och stärka bemanningen beslutade regionen i dag att höja beredskapen från stabsläge till förstärkningsläge.

– Vi har lokaler, sängar, läkemedel och skyddsutrustning. Vi har också en högre kunskap om covid-19 och hur vi bäst behandlar varje patient. Det vi nu behöver är fler medarbetare som kan arbeta inom akutsjukvården så vi kan ha en beredskap för ökat sjukvårdsbehov och uthållighet över en längre tid framöver. Det är vårt främsta mål just nu och vi välkomnar varje ytterligare medarbetare som kan arbeta vid våra sjukhus, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.