Ann-Marie Wennberg Larkö. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Det är det första fördjupningsprogrammet i Sverige för läkare inom innovation och teknik, och är en del av ST-läkarutbildningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Programmet löper under två år och utgör 20 procent av arbetstiden.

Tanken är att satsningen ska leda till att ST-läkarna breddar sin kompetens och sitt nätverk och får förutsättningar att koppla ihop medicin och teknik på ett nytt sätt. Förhoppningen är att fördjupningen inom teknik och innovation så småningom ska bli lika välkänd som den inom ledarskap eller pedagogik. Initiativet till utbildningsprogrammet kommer från Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

I den första gruppen, som började i november 2019, finns fem kvinnliga och fyra manliga ST-läkare. De har olika ST-tjänster i botten och har hunnit olika långt på utbildningen. Nu är det halvtid för första kullen. På den digitala terminsavslutningen var sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg Larkö med. Hon följer noga programmet.

– Det här är något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat och det är viktigt för oss på universitetssjukhuset. Att arbeta med innovationer är ett av våra huvuduppdrag, säger hon.

Utbildningen är delvis teoretisk, men mycket är praktiskt. Alla deltagare får jobba självständigt med ett innovationsprojekt som ska gynna den egna enheten. De får lära sig att driva projekt, bygga kontaktnät och får göra praktik på innovativa arbetsplatser.

På terminsavslutningen beskrev varje ST-läkare områden där de ser behov av förbättringar, och som de kommer göra sina innovationsprojekt om.

– Det ST-läkarna rent allmänt ser är behov av att använda sig av digitala hjälpmedel på ett annat sätt. Vårdpersonalen behöver effektivare kunna tillägna sig och dela relevant patientinformation i syfte att få mer tid med patienterna, säger sjukhusdirektören.

Hur ser intresset ut för programmet från andra regioner och sjukhus?

– I olika konstellationer där jag sitter med vill man gärna att jag berättar om utbildningen. Jag sitter med i regeringens nationella innovationsråd, så där har jag bland annat berättat om detta.

Har programmet blivit som du tänkt dig?

– Ja, men vi ritar kartan medan vi går. Och så fick vi en pandemi och då har ST-läkarna varit tvungna att vara ute i det kliniska arbetet. Det är klart att det har påverkat, därför var jag imponerad över att de ändå har tagit sig an detta så bra.

I mars börjar nästa kull bestående av åtta ST-läkare fördjupningsprogrammet.

 

Läs mer:

Första kullen läkare utbildas i innovation och teknik

Satsning på innovation och teknik för ST-läkare på Sahlgrenska

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet