Regionen berättar i ett pressmeddelande att den stora mängden covid-19-patienter gör att situationen är besvärlig. Vidare sägs bland annat att det »snabbt ökande vårdbehovet kräver ytterligare åtgärder för att säkerställa att sjukvården även i fortsättningen kan klara sitt uppdrag att ta emot såväl covid-19 patienter som andra svårt sjuka vårdsökande«.

– Krislägesavtalet ger oss ytterligare ett verktyg för att hantera det mycket ansträngda läget i den skånska sjukvården. Det ger oss möjlighet att vid behov schemalägga vårdpersonal på ett mer flexibelt sätt än vad arbetstidslag och kollektivavtal annars medger, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne, i pressmeddelandet.

Begäran har skickats till Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Krislägesavtalet aktiverades den 23 december i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg.

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor vid en krissituation. SKR konstaterar bland annat att »Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.« Den ordinarie arbetstiden kan i genomsnitt uppgå till 48 timmar per vecka räknat på en fyraveckorsperiod.