Som Läkartidningen berättade för en vecka sedan har myndigheten Skatterättsnämnden gett ett förhandsbesked om moms i läkarhus. Enligt beskedet skulle ett specifikt företag inte räknas som underleverantör till läkarhuset, och därmed inte vara belagt med moms. Beskedet sågs som principiellt viktigt för läkare som arbetar i läkarhus, eftersom Skatteverket förra sommaren började tolka sjukvården som momspliktig vilket kan innebära en rejäl merkostnad.

Nu har dock Skatteverket överklagat Skatterättsnämndens besked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverket anser att den enskilda läkarens företag ger vård till läkarhusets patienter och att läkarhuset måste anses ansvara för patienterna. Därmed blir läkarens företag underleverantör och ska omfattas av moms.

Den enskilde läkaren i detta fall är Sven Söderberg, ordförande för Svenska privatläkarföreningen. Han skickade en förfrågan till Skatterättsnämnden gällande sitt eget företag som har avtal med Region Norrbotten.

Nu ligger ärendet alltså på Högsta förvaltningsdomstolens bord. Sven Söderberg tror dock att domstolen kan gå på hans linje.

– Jag tror att vi har en stor chans även där, för alla var eniga i Skatterättsnämnden, sa han till Läkartidningen i förra veckan.

 

Läs även:

Besked om moms kan få avgörande betydelse för läkarhusen