På fredagen skickade Läkarförbundet och Läkaresällskapet det gemensamma brevet till Ahmad Masoumifar, Irans ambassadör i Sverige. De båda organisationerna skriver att Ahmadreza Djalali nekats grundläggande mänskliga rättigheter, hållits isolerad och genomgått psykologisk tortyr.

Ahmadreza Djalali, forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet, fängslades under en föreläsningsresa i Iran 2016. Året därpå dömdes han till döden, en dom som sedan fastställdes 2018. Han fick svenskt medborgarskap 2018.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och Läkaresällskapets dito Tobias Alfvén skriver att som representanter för den svenska läkarkåren instämmer de i ett uttalande som den internationella läkarorganisationen World Medical Association nyligen gjorde. Där skrev WMA att de anser att Ahmadreza Djalali är en samvetsfånge och kräver att han friges omedelbart och villkorslöst.

Läkarförbundet och Läkaresällskapet skriver att de är bekymrade över Ahmadreza Djalalis tillstånd och att de helhjärtat instämmer i WMA:s uttalande.

I slutet av november uppmanade 18 svenska EU-parlamentariker EU att agera i fallet. Nyligen höll också 164 forskare världen över en maratonsändning på Youtube för att stötta sin kollega. Samtidigt har Amnesty samlat in tiotusentals namnunderskrifter som lämnas till Irans ambassad.

 

Läs även:

Vetenskaplig maratonsändning för dödsdömde Ahmadreza Djalali

Svenska EU-parlamentariker kräver agerande i Djalali-fallet

Dödsdömd KI-forskare kan komma att avrättas

Djalali återförd till fängelset i Iran

Tidigare KI-forskare hotas av avrättning

Fängslad KI-forskare har inlett vattenstrejk

WMA upprepar vädjan: Frige Djalali