I går gick Region Stockholm upp i förstärkningsläge. Läget är pressat och drygt 800 personer med covid-19 vårdas på regionens sjukhus. För att kunna stärka bemanningen i den akuta vården föreslår regionledningen nu att all planerad vård som kan vänta skjuts upp.

– Flera vårdgivare som annars gör planerad vård tar redan nu hand om vård som inte kan vänta från akutsjukhusen. Det finns en god vilja att även stärka akutsjukvården på plats så förslaget ska göra det möjligt för medarbetare med kompetens att tillfälligt hjälpa akutsjukhusen, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden ska regionen fortfarande upprätthålla planerad vård som inte kan vänta utan medicinsk risk. Planerad vård med personal som inte behövs på akutsjukhusen ska också fortsätta. Det samma gäller screening för cancersjukdomar.

Utomlänsvården ska också begränsas. Patienter ska bara skickas till och från andra regioner om vården är akut och nödvändig.