Hanna Fernemark och Per Nilsen.

Forskarna har djupintervjuat 28 läkare i fyra olika regioner. Generellt sett tycker läkarna att det finns många fördelar med digital konsultation. Jobbet på nätet erbjuder högre flexibilitet, mer självständighet och en lägre belastning. Det kan ge en bättre balans i arbetet och vardagen.

– Man upplever en vinst i arbetsmiljön. Man »håller ihop« bättre om man jobbar en eller två dagar i veckan med digitala besök, och sedan jobbar man traditionellt i övrigt, säger Hanna Fernemark, ST-läkare i allmänmedicin och doktorand vid Linköpings universitet.

De intervjuade har arbetat både inom den offentliga sektorn och i den privata. Den sistnämnda kategorin utgör både fysiska vårdcentraler som tagit ett digitalt steg, och mer utpräglade nätläkarbolag.

– En skillnad man såg var att de som arbetade på regiondrivna enheter upplevde större svårigheter med tekniken, medan de på privatdrivna enheter tyckte att de hade lättarbetade system som inte krånglade.

Läkarna såg dock även nackdelar. En sådan är att det skulle kunna finnas risker för patienterna om de sökte för besvär som inte lämpade sig för digital hantering, eller när tekniken krånglade så att kontakten med patienten stördes eller bröts.

Några deltagare bland de privata vårdgivarna påpekade en brist på stöd från chefer i organisationen. Uppfattningen på den offentliga sidan var annorlunda; där tyckte läkarna att de fick hjälp och stöd. Däremot tyckte de att det fanns en mer utbredd skepsis mot digital konsultation i den offentliga vården.

Läkarna uttryckte också en viss oro för kompetenstapp om man bara arbetar digitalt.

– Får man bara jobba med väldigt enkla fall, kommer man inte utvecklas i sitt yrke. Det påpekade läkarna. De flesta var inne på att digital konsultation inte kan vara ens enda fokus i arbetet, utan att det ska kombineras med annat, säger Per Nilsen, professor i samhällsmedicin vid Linköpings universitet.

Intervjuerna gjordes 2019, innan pandemin slagit rot i Sverige. Sedan dess har en stor del av sjukvården i landet tagit ett digitalt kliv framåt för att kunna möta patienterna utan risk för smittspridning. Och forskarna funderar på om attityden till digital vård har ändrats sedan dess. För i intervjuerna framkommer också att flera läkare inte vill tala högt om att de arbetar digitalt, kanske på grund av den bitvis hätska debatt som förts om digital vård genom åren.

– Vissa deltagare i studien har slutat berätta att man jobbar med digital verksamhet, för man har blivit utsatt för glåpord eller nedsättande kommentarer av kollegor. Så man säger inte att man jobbar på det här sättet. Det blev jag lite förvånad över, säger Hanna Fernemark.

Studien »Digital consultations in Swedish primary health care: a qualitative study of physicians’ job control, demand and support« är publicerad i BMC Family Practice.

 

Läs även:

Nätläkare: »Kollegor har en konstig föreställning om vad vi gör«