Landets regionala cancercentrum har kommit överens om att rapportera nyinsättning av ett antal nya cancerläkemedel till det nationella registret för cancerläkemedel, RCL.

Ett av huvudsyftena är att bidra till att fånga upp eventuella ojämlikheter i landet när det gäller behandling och introduktion av nya läkemedel. Men i en ny rapport konstaterar RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel att rapporteringen till registret fortfarande uppenbart brister eller i stort sett saknas i vissa regioner, vilket försvårar regionala jämförelser.

Rapporten omfattar nyinsättning av 23 utvalda nya cancerläkemedel under första halvåret 2020. Totalt sett registrerades 2 077 påbörjade behandlingar under den här perioden. Det motsvarar visserligen en ökning med 12 procent, jämfört med samma period i fjol. Men skillnaderna mellan olika regioner är alltså fortsatt stora.

– Det är mycket positivt att registreringen på totalen ökar, men de regionala variationerna i inrapportering är fortsatt för stora och det gör det svårt att göra meningsfulla regionala jämförelser, säger Kenneth Villman, ordförande i nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel i ett pressmeddelande.

Bäst på att rapportera första halvåret 2020 var Region Västerbotten, med nästan 37 nyinsättningar per 100 000 invånare, följt av Region Jönköpings län och Region Skåne.

I botten av listan återfinns Region Halland, Region Gävleborg, Region Gotland, Region Uppsala och Region Stockholm, med bara tio eller färre rapporter per 100 000 invånare under den aktuella perioden.

Kenneth Villman påpekar att antalet läkemedel som ska rapporteras har varierat över tid, vilket kan påverka den totala registreringsnivån åt båda håll.

– Men ska vi få någon ordning på läkemedelsuppföljningen är det viktigt att verksamheterna intensifierar arbetet med inrapporteringen i de regioner där registreringen ännu inte fungerar, säger Kenneth Villman.