Intresset för Schysst rekrytering har ökat sedan starten 2018, enligt Sylf. I år har utmärkelsen sökts av 51 olika AT-orter. 31 av dem uppfyller kraven som Sylf ställer.

AT-flaskhalsen är välkänd. Konkurrensen om platserna är stenhård. I dag är väntetiden för att påbörja en AT-tjänst 11 månader. Tanken med utmärkelsen är att höja kvaliteten på rekrytering. För att få utmärkelsen ska arbetsgivaren uppfylla ett antal kriterier. Det handlar bland annat om att intervjuer ske enligt en strukturerad metod, att meritkriterier ska framgå tydligt i annonserna och att ingen snedfördelning har skett.

I samband med årets släpp har Sylf även gjort en sammanställning kring lokal förankring och hur det används som rekryteringsgrund. Enligt Sylf är det vanligt att det används som merit. 22 av årets AT-orter uppger att de har lokal förankring som ett meritkriterium. Det beror bland annat på att en AT-läkare som har anknytning till orten bedöms ha större sannolikhet att stanna kvar efter sin AT. En annan anledning som uppgavs var att AT-läkaren har kännedom om lokala rutiner och arbetssätt.

– Vi förstår att man vill kunna säkra kompetensförsörjningen långsiktigt och hoppas att lokal förankring ska göra att läkaren stannar kvar även efter legitimation, men det är en falsk trygghet för arbetsgivaren. Man bör fokusera på kompetenskriterier och en god arbetsmiljö för att läkaren ska etablera sig på verksamhetsorten. Vi ser att lokal förankring används också i storstadsregioner som inte har svårigheter att rekrytera, det ifrågasätter vi starkt, säger Eva Amtkil, ledamot i Sylf och ansvarig för utmärkelsen, i ett pressmeddelande.

Sylf anser att krav på lokal förankring kan leda till »indirekt diskriminering«, genom att det finns risk att de som inte har lokal förankring kan missgynnas vid likvärdiga eller även högre meriter. Om det ska användas som en urvalsgrund bör arbetsgivaren enligt Sylf noga analysera vilka som får tjänsterna för att se till att diskriminering inte sker.

Läs också:

Sylf får stöd för schyst AT-rekrytering

Modell för schysst rekrytering utvärderas

Åtta AT-orter prisas för bra rekrytering

Utmärkelsens kriterier

AT-tjänsterna utlyses offentligt.

Meritkriterierna framgår i annonserna.

Beskrivningen av tjänsterna är rättvisande.

Arbetsgivaren använder en strukturerad metod för intervjuer och tester.

Sylf erbjuds att med bibehållen lön sitta med vid intervjuer.

Arbetsgivaren kan utifrån förväntad förmåga motivera vem som kallas till intervju och vem som erbjuds en tjänst.

Arbetsgivaren analyserar fördelningen av kön, ålder och utbildningsland i rekryteringens olika steg – och kan förklara eventuell snedfördelning.

Sylf bedömer att arbetsgivaren inte missgynnar strukturellt.

Efter årets utdelning kommer man revidera kriterierna för utmärkelsen.

Källa: Sylf

AT-orter som bedöms ha schysst rekrytering 2020

Avesta, Capio S:t Göran, Enköping, Falun/Ludvika, Gävle, Helsingborg, Hudiksvall, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karolinska sjukhuset, Katrineholm, Kungälv, Landskrona, Linköping/Motala, Ljungby, Lycksele, Mora, Norrköping Vrinnevi, NU sjukvården, Nyköping, Uppsala Akademiska, Sahlgrenska, Skellefteå, Södersjukhuset, Trelleborg, Varberg, Visby, Värnamo, Västmanland (Köping + Västerås), Växjö, Ängelholm, Östersund