Priset delades ut i dag, torsdag, vid Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etikdag, som i år hölls i digital form.

Torbjörn Tännsjö får priset »för hans långvariga insatser för att sprida samtalet om medicinsk etik till en bred allmänhet och belysa de värdekonflikter som ryms i etikens eviga frågor«.

– Torbjörn Tännsjö har många gånger visat att den etiska diskussionen kan föras från andra utgångspunkter än de vi tar för givna. Hans metodiska sätt att beskriva olika etiska ståndpunkter och deras konsekvenser tvingar oss alla att rannsaka våra egna argument, säger Smers ordförande Kenneth Johansson, i ett pressmeddelande.

Torbjörn Tännsjö är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har bland annat varit föreståndare för avdelningen vid Stockholms universitet av Stockholm centre for healthcare ethics, samt ledamot av Socialstyrelsens etiska råd.

Genom åren har Torbjörn Tännsjö också synts en hel del i Läkartidningen som debattör kring etiska frågor.

– Jag måste erkänna att när Kenneth ringde mig så blev jag överraskad, men väldigt glatt överraskad. Jag tycker att det är fantastiskt att jag fått detta pris. Jag är väldigt nöjd och glad över detta, sa Torbjörn Tännsjö i samband med tillkännagivandet vid Smers digitala etikdag.