Normalt ska en arbetstagare lämna in läkarintyg efter en veckas sjukskrivning. I mars ändrade regeringen med samarbetspartierna reglerna för att avlasta vården och förhindra smittspridning så att läkarintyg ska krävas först efter två veckor. Vid årsskiftet skulle den tillfälliga åtgärden ha löpt ut, men nu förlängs undantaget. Förlängningen gäller till och med den 30 april 2021 och beräknas kosta 200 miljoner kronor.

Syftet är att minska administrativa arbetet för den som blir sjuk och för arbetsgivaren samt att vården inte ska administrera sjukintyg, enligt Per Bolund.

– Vården är satt under stor press och den behöver inte belastas mer med att skriva sjukintyg, säger Per Bolund till Dagens Nyheter.

I mars beslutade även Försäkringskassan att avlasta vården genom att införa ett undantag som innebar att den som ansöker om sjukpenning mellan dag 15 och 21 inte behöver lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan. I stället fattades tillfälliga beslut där kompletteringar kunde begäras in i efterhand.

Den 1 november återinförde Försäkringskassan dock kravet på läkarintyg från dag 15. Beslutet har fått kritik från bland annat Distriktsläkarföreningen och Svenska läkaresällskapet som uppmanat myndigheten att ompröva beslutet.