En stor del av personalgruppen på IVA vid Sollefteå har insjuknat i covid-19, eller är hemma på grund av att anhöriga är sjuka. IVA-chefen Emma Lassen Molander uppger för SVT Nyheter Västernorrland att detta medfört att patienter har behövt skickas till andra sjukhus.

– Samtidigt har den personal som finns kvar slutit upp på ett fantastiskt sätt. Vi kommer att klara julhelgen tack vare att personalen ställer upp och tar dubbla pass, säger Emma Lassen Molander till SVT Västernorrland.

Tanken är försöka att upprätthålla intensivvården och ta emot patienter som vanligt, men att det kan behövas avlastning från andra sjukhus.

Enligt Emma Lassen Molander pågår smittspårning.