Enligt uppgifter i media ska en av vårdcentralens läkare ha fattat beslut om att avstå sjukhusvård för 180 äldre på grund av pandemin. Detta ska ha skett utan att vare sig patienter eller deras anhöriga informerades.

I ett pressmeddelande skriver Region Skåne att man ser allvarligt på uppgifterna och att man inlett en granskning av händelserna.

– Vi reagerar med bestörtning på uppgifterna. Vi behöver säkerställa att uppgifterna är korrekta men med tanke på allvarlighetsgraden har en utredning omedelbart påbörjats. Vi har bland annat begärt en skyndsam muntlig och skriftlig redovisning från vårdgivaren, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Vårdcentralens verksamhetschef har kallats till ett möte för att redogöra för hur hanteringen har gått till. Efter mötet och granskningen kommer Region Skåne att ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas mot den aktuella vårdcentralen.